קיצור ילקוט יוסף – עתידין כל מעשיהן של בני אדם להתפרסם

פברואר 20, 2009

HTML clipboard

המאמר מתוך הספר אש האמונה – נר לרגלי הרב לוגסי

אש האמונההרב לוגסי, ספר אש האמונה מאת הרב יעקב ישראל לוגסי – ספר לחיזוק האמונה

ולבסוף מהנעשה מספר זה שבו כתובים כל מעשיהם הטובים של עם ישראל, על כך נאמר (קהלת יב, יג) "סוף דבר הכל נשמע" וגו' וראה התרגום עתידין כל פתגמיא דבני נשא לאתפרסיא וכו'.

עתידין כל מעשיהן של בני אדם להתפרסם, ואין זה סתם פרסום לשם פרסום – אלא להתענג כל אחד בעונג הראוי לו לנצח וידעו כולם על מה ולמה זכה כל אחד ואחד לאותו עונג.

כך שכמו שדוד המלך התפרסם על שתיקתו מקללת שמעי, ויוסף על שלמו טובה תחת רעה, כן עתיד להתפרסם כל אחד ואחד על שבירת כעסו וזעמו, ועל קבלתו את הנהגת ה' בתום לב, כדוגמת וידום אהרן, שנתפרסם לנצח על שתיקתו בקבלת יסוריו הנוראים במיתת שני בניו, וזכה על כך שנתיחד עמו הדיבור (רש"י, ויקרא י' ג').
קיצור ילקוט יוסףמידע הלכות ילקוט יוסף

מילון תרגום לאנגלית – בחינם !

פברואר 15, 2009

מילון תרגום לאנגלית- קבל חינם מילון להורדה – מילון תרגום לאנגלית בחינם – תוכלו לתרגם תוך 2 שניות מילים לאנגלית וגם לעברית בקלות , יש עוד טריקים ושטיקים בתוכנה – היא שווה להורדה ומשמשת אותי ביום יום, קשה בלי התוכנה כי היא מקלה מאוד על החיים.

מדהים נכון? ומה שעוד יותר מדהים שאתם יכולים לעשות את זה בחינם, עם מילון תרגום לאנגלית -פשוט מורידים תוכנה ומתרגמים טקסט לעברית בחינם..

.

הורידו כאן את התוכנה ותראו את התוצאות המדהימות.

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך מילון תרגום לאנגלית חינם

תרגום סרטים בעברית

הנה הדגמה של תרגום טסקט מלא של בדיחה

תרגום סרטים בעברית

הורד עכשיו מילון תרגום לאנגלית חינם

דבר תורה מתוך הספר בני בנימין על מסכת אבות

הגמרא בברכות (דף כח, ע"ב) מספרת: כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם החל לבכות. אמרו לו תלמידיו נר ישראל. עמוד הימני, פטיש החזק מפני מה אתה בוכה? אמר להם שיש לפניי שתי דרכים אחת לגן עדן ואחת לגיהנם ואיני יודע באיזו מוליכין אותי, ולא אבכה? אמרו לו רבינו ברכנו. אמר להם יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם . כמורא בשר ודם, אמרו לו עד כאן? אמר להם הלוואי. תדעו כי אדם עובר עבירה אומר שלא יראני האדם! עכ"ל הגמרא:

ובמסכת בבא קמא (דף עט, ע"ב) שאלו תלמידיו את ריב"ז מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? (שהגנב משלם תשלומים פי חמש אם טבח ומכר ואילו הגזלן משלם פי ארבע בלבד) אמר להם זה (הגזלן) השווה כבוד עבד לכבוד קונו. וזה (הגנב) לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. רש"י פירש במקום שהגנב לא השווה כבוד עבד לקונו אלא כיבד העבד יותר מקונו. שהוא ירא מבני אדם ומעין של מעלה לא נזהר. עכ"ד.
לקרוא את המשך הרשומה «

תרגום טקסט עברי אנגלי – בחינם – מדהים

פברואר 15, 2009

תרגום טקסט עברי אנגלי- דע לך שגם את יכולה וגם אתה יכול לעשות תרגום טקסט עברי אנגלי חינם יותר מ-50 שפות שונות – נכון שזה מדהים?אבל שעוד יותר מדהים כאן שאתם יכולים לעשות את זה בחינם, בצורה קלה בלחיצת כפתור ותוך 3 שניות יש תרגום טקסט עברי אנגלי – וגם טקסט אנגלי עברי – פשוט מורידים תוכנה ומתרגמים טקסט לעברית בחינם, כן אתם יכולים לעשות תרגום טקסט בחינם!!! –  כולל משפטים שלמים.

.

הורידו כאן את התוכנה ותראו את התוצאות המדהימות.

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום טקסט עברי אנגלי חינם

תרגום סרטים בעברית

הנה הדגמה של תרגום טסקט מלא של בדיחה

תרגום סרטים בעברית

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום מילים לעברית חינם

דבר תורה מתוך הספר בני בנימין על מסכת אבות

הגה"צ רבי ישראל סלנטר זצ"ל עמד ויתבונן על החסרון ביראת שמיים והמשיל זאת לאדם שמצא קנקן מים, רוב האנשים אומרים לו שהמים זכים ובריאים. אולם איש אחד מתרה בו ואומר לו שיזהר. מפני שבמים יש רעל. ודאי שהאדם יוותר על התענוג לשתות מכוס המים. למרות שהרוב המוחלט אומר שאין כל חשש בשתיית המים, ואולי אחדים מהם אף שתו מן המים, בכל זאת החשש מקנן בו ואינו מכניס עצמו בספק אחד מיני אלף. מסיק מכך רבי ישראל מסלנט: איך האדם הולך בעולמו בריא אולם ובוטח אינו חושש. אינו ירא ואינו דואג על אחריתו? והרי ישנם אנשים המתרים בו ואומרים כי לעתיד ענוש יענש, ורע ומר ישיגו על עוברו פי ה'. ואפילו אם הדברים אינם ברורים לו במאה אחוז ואף לא בחמישים או בעשרה אחוזים, אפילו על אחוז אחד מיני אלף צריך הוא לחשוש לאחריתו. ובר מן הדין הרי אלו המוכיחים אותו אינם אנשי דלא מעלי, אלא צדיקים וחסידים ויראי ה', איך יתכן שעדיין עומד הוא במרדו? מקשה את ערפו ואינו שת ליבו לאזהרות ולתוכחות? וכי מליבם הם ממציאים? והרי מקרא מפורש הוא – "ויראת מאלוקיך אני ה"' (ויקרא יט, יד).

ומדוע באמת אין האדם מגיע ליראת שמיים גבוהה? מבאר הרמח"ל זיע"א במסילת ישרים (פרק כה) שהיסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול. ללא שינון ולימוד מתמיד היאך להגיע למידת יראת שמיים. ועוד בנוסף לזה הסחת הדעת מהעובדה שאדם עומד במשך עשרים וארבע שעות ביממה תחת עינו הפקוחה ואוזנו הקשובה וספרו הפתוח של הקב"ה כפי שנאמר "דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים". כשהאדם לא מתבונן בכך תדיר ולא עמל להשריש מידה זו בליבו ובתת ההכרה שלו הדבר מעיד כאלף עדים שהקב"ה ישתבח שמו רחוק מכליותיו. ורעתו של זה ודאי רבה.

תוכנת תרגום להורדה – בחינם

פברואר 15, 2009

תוכנת תרגום להורדה בחינם- כן זה יתכן – פשוט מורידים מתקינים ומתרגמים בקלות ובמהירות – תוך שלוש דקות מעכשיו יכולה להיות לך במחשב תוכנת תרגום להורדה – ובכן דע לך שגם את יכולה וגם אתה יכול לעשות תרגום טקסט חינם מ-75 שפות שונות – מדהים נכון? ומה שעוד יותר מדהים שאתם יכולים לעשות את זה בחינם.

ורידו כאן את התוכנה ותראו את התוצאות המדהימות.

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום מילים לעברית חינם

תרגום סרטים בעברית

הנה הדגמה של תרגום טסקט מלא של בדיחה

תרגום סרטים בעברית

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום מילים לעברית חינם

דבר תורה מהספר בני בנימין על מסכת אבות

ויהי מורא שמיים עליכם:

חז"ל הפליגו במידת היראה שהיא ראש וראשון לכל המידות. הגמרא בשבת (דף לא ע"ב) דורשת: אמר רבי יהודה, לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר "והאלוהים עשה שייראו מלפניו" (קהלת ג). וזו החובת האדם בעולמו להגיע למידת יראת שמים אמיתית כמו שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעימך? כי אם ליראה את ה"' (דברים י, יב) בכל מצווה ועשייה ובכל רגע נדרשת מהאדם מידה זו של יראת שמיים.

בעל "אורחות צדיקים" דן במצווה זו (בשער כח) ואומר: שהכל תלוי ביראת שמיים, וכל התורה אינה מועלת לאדם אלא ביראת שמיים. והיא יתד שהכל תלוי בה והיא לבדה עומדת לאדם לעולמי עולמים, וכן העיד דוד המלך ע"ה "יראת ה' טהורה עומדת לעד" (תהילים יט) ואין דבר בעולם ששקול כנגד היראה. לא כסף ולא זהב ומרגליות וכל מטמונים כולם הן כאין נגד יראת הקב"ה. ומהיא יראת שמים? לשים ליבו לכל דבר שלא לעשות דבר שיהיה נגד רצון השם יתברך ולהאמין כי מלא כל הארץ כבודו.
לקרוא את המשך הרשומה «

תרגום שירים לועזיים – בחינם – מדהים

פברואר 14, 2009

תרגום שירים לועזיים – כן זה אפשרי תרגום בחינם!

תרגום שירים לועזיים- דע לך שגם את יכולה וגם אתה יכול לעשות תרגום שירים לועזיים – בתוך קליק אחד, ניתן לעשות תרגום של שירים שונים משפות שונות,  ומה שעוד יותר מדהים כאן  שאנחנו  יכולים לעשות זאת בחינם, פשוט מורידים את התוכנה והתוכנה עובדת בשבילנו, מורידים ומתרגמים שירים לועזיים בחינם, כן אתם יכולים לעשות תרגום שירים לועזיים בקלות ובמהירות ובחינם!!! –  כולל משפטים שלמים.

.

הורידו כאן את התוכנה ותראו את התוצאות המדהימות.

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום מילים לעברית חינם

תרגום סרטים בעברית

הנה הדגמה של תרגום טסקט מלא של בדיחה

תרגום סרטים בעברית

הורד עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום מילים לעברית חינם

דבר תורה מתוך הספר בני בינמין –

הגמרא במסכת נדרים דף ס"ב אומרת: רבי אלעזר בר צדוק אומר עשה דברים לשם פעלם כלומר שכל מעשיך ופניותיך יהיו רק לשם שמיים. למען שמו הגדול ולעשות נחת רוח להקב"ה. הרב חיד"א זצוק"ל בשם המהרח"ו זצוק"ל כתב מהו הגדרת "לשמה"? שיעשה אך ורק לכבוד הבורא ולא לשם עצמו כלל ואפילו לא כדי לזכות לעוה"ב! ובספר דבש לפי כתב מרן הרב חיד"א זצוק"ל שמי שלומד תורה לשמה זוכה לניצוץ מנשמתו של מרע"ה רעיה מהימנה שלשמה אותיות למשה. אבל לא יתפתה לדברי היצר שאומר כיוון שאתה לא יכול ללמוד תורה לשמה, עדיף שלא תלמד כלל. ע"ז באו חז"ל ואמרו לעולם כלומר המדיניות תהיה ללמוד תורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הלשמה הוא המדרגה העשירית בסולם. לכן לעולם תעלה במדרגה הראשונה בסולם שהיא לא לשמה ומתוך כך יתקדם ויתעלה עד שבמשך הזמן יבוא לשמה.

משל למה הדבר דומה? לתינוק שרוצים למשוך אותו לשיעור תורה, תהילים, משניות. מפתים אותו במיני מתיקה. ובתחילה הוא באמת בא לא לשם לימוד אלא בשביל הממתקים. במשך הזמן שיגדל הנער ודאי שיחוש את המתיקות של התורה ויכנס בליבו אהבתה ולא ישים לבו לממתקים. וזה שאמר שלמה המלך ע"ה בשיר השירים "משכני אחריך נרוצה". מורנו הרב חיים ויטל זצוק"ל שאל פעם את רבו האר"י ז"ל הרי אנו רואים בסיפורי חז"ל ובמדרשים ובגמרא גודל קדושת התנאים והאמוראים שכל מעשיהם היו לש"ש, ואילו אנו בדורנו [דור האר"י זצוק"ל] לא מגיעים לאחד מיני אלף מדרגתם של ראשונים? אמר לו האר"י ז"ל שבימנו שגברה הסיטרא אחרא מה שאנחנו עושים מעט זה נחשב כמו הרבה בזמנם, וכל שכן בזמננו אנו שכל דבר קטן מתקבל בשמיים בשמחה רבה.

אנו אומרים בשבח היקר נשמת כל חי "ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו וכו' אין אנחנו מספיקין להודות לך" וגו' אי אפשר להודות להקב"ה אפילו על נשימה אחת שאדם נושם ללא מכשירים. לכן כל מה שאדם יעשה יכוון שיהיה עד כמה שאפשר להודות לבורא על רוב חסדו שעושה עימנו בכל שנייה ושנייה. הגמרא בע"ז (דף יט) אומרת "אשרי איש במצוותיו חפץ מאוד". מדייקת הגמרא במצוותיו ולא בשכר מצוותיו.

הגמרא בפסחים (דף ח) אומרת מדוע אין פירות גינוסר בירושלים? [כלומר פירות מיוחדים ומתוקים ביותר] כדי שלא יאמרו עולי רגלים אלמלא עלינו לירושלים אלא כדי לאכול מפירות אלו דיינו. כיוצא בזה אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי מדוע אין חמי טבריה בירושלים? מאותה סיבה. ונמצא שכל עלייתם לירושלים לא תהיה לשם שמיים אלא למטרות משניות.

הגמרא בירושלמי מסכת חגיגה אומרת שלאבויה אביו של אלישע אחר שהיה מגדולי ירושלים נולד בן. לברית הוזמנו חכמים. ישבו שם בסעודה רבי אליעזר ורבי יהושע ירדה אש והקיפה אותם שהיו עוסקים בתורה. אמר להם אבויה לשרוף ביתי באתם? אמרו לו אנו היינו יושבים ועוסקים בשלנו והתורה שנמשלה לאש ירדה וסככה עלינו. אמר אבוייה אם כך גדול כוחה של התורה. אם יגדל הבן הזה אמסור אותו ללמוד תורה. מכיוון שכונתו לא הייתה לש"ש זה זרע הפורענות שגרם לבנו אחרי שנים לצאת לתרבות רעה. אומר הרב "יעלזו חסידים" שאדם שעושה מצווה אחת לשמה, אותה מצווה שווה יותר מאלף מצוות שלא לשמה. וכמובן שמצוות צריכות כוונה, וכן להיפך כל מצווה ללא כוונה כגוף בלא נשמה. והבן.

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h2 {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:18.0pt; font-family:"Arial Unicode MS";} h3 {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:3; font-size:13.5pt; font-family:"Arial Unicode MS";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D

מילון מורפיקס –

מורפיקס 2.0 – חיפוש חוצה שפות

Nederlands spaans vertaal – gratis!

פברואר 10, 2009

Wil je naar Nederlands Engels te vertalen gratis? Nederlands spaans vertaal – Vrij

Neem een vrije vertaling software – Download nu gratis!

Vertaal elk woord @ een klik
Download gratis software vertaling – het is gratis!

Tekstvertalingen in 75 talen, allemaal met één klik
Babylon 7, alles wat je nodig hebt voor tekstvertalingen en woordenboekresultaten in één klik

Vertaling Engels Nederlands

Vertaling  Nederlands Engels

Nederlands Frans vertaling
Download gratis software vertaling – het is gratis!
Vertaling Nederlands Italiaans
Vertaling Nederlands Russisch

Download gratis software vertaling – het is gratis

lezers werkt, heeft zijn recent onderzoek zich op Lingua, ons project geconcentreerd dat Globale Stemmen maakt beschikbaar in over dozijn talen tevredenstellen. Voorstellend zijn onderzoek in Berkman heeft deze week, Chris goed bewijsmateriaal dat Lingua Globale Stemmen overneemt, met meer vrijwilligers die nu bij het vertalen van onze inhoud worden geconcentreerd dan bij het cre?ren van het. In een recent document voor het VertaalDagboek, beschrijft Chris Lingua als ??n van de van de vertaal wereld grootste gemeenschappen. Hij geeft toe dat dit niet kan waar zijn – het is moeilijk om te weten welke projecten als „vertaalgemeenschappen“ zouden moeten worden beschreven, aangezien de vertaling gewoonlijk een solitaire activiteit is. De projecten zoals Cucumis, dotsub en Lexicon Wereldwijd proberen om uit de verdeelde, deelnemende aard van Internet voordeel te halen helpen vertaling in een teamsport draaien. Dicht bekijkend in Lingua, ziet Chris een aantal patronen voor groeps het vertaal te voorschijn komen. Ons Chinees vertaalteam gebruikt wikis om vertaaltaken apart te breken. De meesten niet – de meeste gebruiks eenvoudige adressenlijsten en een redacteur en vrijwilligerssysteem dat vertalers toestaat overeenkomen om aan stukken te werken en hun werk voor overzicht voor te leggen door een redacteur. Een paar gemeenschappen staan gekruide vertalers toe om inhoud aan de plaatsen zonder overzicht te posten. De flexibiliteit van structuur schijnt om Lingua te helpen

traduttore inglese frasi – libro software

פברואר 1, 2009

traduttore inglese frasi to  italiano -libero software- Qui potete leggere su traduttore all inglese traduttore inglese frasi e vedere traduttore  inglese Conferenza qui

Saperne di più  traduttore all inglese , clicca qui

traduzione italiano tedesco

traduzione italiano spagnolo

traduzione italiano spagnolo

traduzione italiano spagnolo

Saperne di più  traduttore all inglese , clicca qui

traduzione italiano olandese

HTML clipboard

traduttore italiano inglese frasi , traduttore inglese frasi , traduttore inglese frasi net , traduttore inglese italiano frasi net , traduttore frasi da inglese a italiano , traduttore frasi dall inglese , traduttore frasi inglese ita , traduttore frasi dall inglese all italiano ,

traduzione italiano inglese

traduzione italiano francese

La traduzione –  Google Books

traduzione italiano arabo

Traduzione – Wikipedia

traduzione italiano portoghese

Saperne di più  traduttore all inglese , clicca qui

Mambot commenti – Traduzione – Mambo CMS Forum

[[link= " libero-manifesti " di cover2.jpg di f<image]]

[[colore dello style= di divisione ": #7f0000; margine-parte superiore: 2em; fonte-formato: 120% "]]
** Richiedo un sistema di brevetto etico come componente di Unione Europea giusto e democratico: **
[[/div]]

[[id= " ethipat2007 " di SignPetition del modulo]]

[[/div]]

[[galleggiante dello style= di divisione ": di sinistra; larghezza: 23%; riempimento: 0 2%; bordo-di sinistra: #7F0000 solido 1px "]]

++ chi ha firmato l'ultima volta?

[[limit= " 1 " del id= " ethipat2007 " di PetitionList del modulo]]

[[[firme|Più…]]]

++ perché?

Un sistema legislativo democratico deve soprattutto servire l'interesse pubblico.  La legge deve comportarsi nell'interesse pubblico.  Quando i gruppi specifici hanno un interesse in una legge, dobbiamo mirare ad un equilibrio che infine servisce l'interesse pubblico.

I nostri sistemi di brevetto sono stati fondati per promuovere il progresso delle arti e delle scienze per l'interesse pubblico.  Assegniamo a brevetti come i mezzi per servire l'interesse pubblico e non agli interessi dei titolari di brevetto.  Un sistema di brevetto etico è uno che si occupa degli interessi dei titolari di brevetto ma in un senso che non nuoce al progresso delle arti e delle scienze per l'interesse pubblico.

++ li aiutano a farli accadere

* Invii con la posta elettronica la a [[[libero-manifesti|manifesto di campagna]]] ad un amico.
* Aggiunga la a [[[bandiere|bandiera]]] al vostro luogo.
* Blog circa [[[circa|Campagna di EthiPat]]].

HTML clipboardtraduttore italiano inglese frasi , traduttore inglese frasi , traduttore inglese frasi net , traduttore inglese italiano frasi net , traduttore frasi da inglese a italiano , traduttore frasi dall inglese , traduttore frasi inglese ita , traduttore frasi dall inglese all italiano ,

HTML clipboard testi francese italiano , traduzione dall inglese all italiano , cs2 italiano traduzione , traduzione testo italiano , traduzione tedesco in italiano , traduzioni svedese italiano , traduzioni inglese italiano free , traduzioni italiano ungherese , tradurre testo da inglese a italiano , tradurre italiano arabo , traduzione inglese e italiano , traduzione in italiano inglese , traduzioni inglese italiano , traduzione italiano ebraico , traduzione da inglese italiano , traduzioni dall inglese all italiano , traduzione parole italiano inglese , tradurre testo inglese italiano , traduzioni italiano ceco , traduzioni olandese italiano , traduzione iglese italiano , traduzioni testi dall italiano all inglese , traduzione ungherese italiano , traduzione italiano slovacco , traduzione lituano italiano , traduzione sloveno italiano , traduzioni italiano arabo , traduzione italiano bulgaro , traduzioni turco italiano , traduzioni italiano rumeno , tradurre tedesco italiano , traduzione dall italiano al francese , traduzione italiano -spagnolo , traduzione dal francese in italiano , traduzione italiano -francese , traduzione nomi italiano inglese , traduzione italiano sardo , traduzioni greco italiano , tradurre

כולנו רוצים משיח עכשיו

ינואר 24, 2009

במשך כל שנות הגלות האמינו ומאמינים כל בני -ישראל באמונה שלמה בביאת המשיח , ומצפים לביאתו , "אחכה לו בכל יום שיבוא" ובכל שמתארך גלות זה האחרון {גלות אדום } שנתארך ביותר וביותר הרי , אף – על – פי שלא מבינים כלל וכלל הסיבה לאריכות הגלות עד היום הזה ….
-לא נגרע חס – ושלום בשלמות ותקוף האמונה של בני -ישראל בביאת המשיח ואדרבה – אריכות הגלות מוסיפה בהצעקה "עד מתי " ובתביעה כביכול לקדוש – ברוך -הוא "והצל לא הצלת את עמך" , והבקשה והדרישה לגאול את בני- ישראל תכף ומיד ממש…
צריך כל -אחד -ואחד מישראל לעשות כל התלוי בו , לנצל זמן סגלה זה להביא את הגאולה האמתית והשלמה כפשוטה ממש, על -ידי חזוק האמונה בביאת המשיח , הצפיה והבקשה ודרישה לביאתו , ועד ועקר על -ידי ההוספה בעיני תורה ומצוות ובפרט בהפצת המעינות חוצה,

{ש"פ וארא , ר"ח שבט , תש"נ ספר השיחות תש"נ עמ' 247 .256 }

בני בנימין – מתוך  ספרו


פרק א – משנה ב


שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים:

ידוע מה שאמרו חז"ל שהאדם נקרא עולם קטן, ושלימותו של העולם כלומר האדם לא תיכון ללא שלושה דברים אלו.

ובא הכה"ג מאחיו, רבי שמעון להשמיענו שאם ישתלם האדם בשלושה דברים אלו: תפילה, תורה, וגמילות חסדים, הרי בזה יקיים את יעודו בעולם הזה, ותהיה משמעות לקיומו עלי אדמות.

תרגום לאנגלית חינם – תרגום בחינם – זה אפשרי!!

ינואר 18, 2009

תרגום לאנגלית חינם – ניתן לעשות זאת לבד ובחינם – איך לעשות תרגום בקליק אחד!- כן זה פשוט וקל,  על מנת לעשות תרגום לאנגלית חינם ובחינם – אתם יכולים להוריד את התוכנת המדהימה תוכנת התרגום – של בבילון בחינם. ואז אתם יכולים לתרגם טקסטים מלאים של משפטים. כמו כן התוצאות הן מדהימות- כי הן מפורטות וממקורות שונים.

הורידו כאן את התוכנה ותראו את התוצאות המדהימות.

קבל עכשיו תוכנה בחינם שתתרגם לך תרגום לאנגלית חינם

תרגום סרטים בעברית

הנה הדגמה של תרגום טסקט מלא של בדיחה

תרגום סרטים בעברית

דבר תורה

מתוך הספר בני בנימין

לאחר מכן חיבר רבי יוחנן את התלמוד הירושלמי, רב חיבר את הספרא על חומש ויקרא, רבי הושעיה חיבר מדרשים על חומש בראשית, רבי תנחומא חיבר את מדרש תנחומא ורבה חיבר את מדרש רבה שניהם על התורה. לאחר מכן באו תלמידים רכים והתחילו להיות שינויים ומחלוקות ביניהם לגבי פירוש דבריו של רבינו הקדוש במשניות, דור התנאים והאמוראים כרב אשי שהיה ארבעים דורות אחרי משה רבינו, ומפני המחלוקות והצרות והגלות הממושכת לא היה מצוי מקום מרכזי שבו היו יכולים לפתור את כל המחלוקות. בא רב אשי ורבינא ואספו את כל השמועות הטעמים והנימוקים של כל אחד מהתנאים והאמוראים, כיצד כל אחד קיבל מרבו, וקבצו הכל בגמרא היא התלמוד הבבלי. הם קיבצו בררו ולבנו כל הדיעות הדק היטב עד שהגיעו לאמת הצרופה ע"י שתאמו כל הדיעות ושלא תהיה סתירה ונעשה בהסכמת כל אותם חכמים שהיו באותו הדור, ואין רשות לשום אחד לחלוק על הגמרא כשם שאי אפשר לחלוק על תורה מסיני. כל תהליך הבירור והאיסוף והאימות של דברי הגמרא הקדושה ארך 80 שנה בפלפול גדול ובצורה מושלמת.

במשך הדורות שהלכו ונתמעטו והתקשתה ההבנה בטעמים של הגמרא ולרדת לסוף דעתם של האמוראים באו רבנן סבוראי משנת 4236 ועד 4349 כמאה ועשר שנים, ראשוני הסבוראים היו תלמדיו של מר בר אשי ורבה תוספאה, והמשיכו את דרכם של האמוראים – אחריהם באו הגאונים, רב שרירא גאון, רב האי גאון ורבי יהודאי גאון הלא הוא הגה"צ רבי סעדיה גאון וכו'. בתקופת הגאונים היו גם על העיטור והרי"ף – רבינו אלפסי. בין חתימת התלמוד ועד הרי"ף היו 672 שנה. תלמידיהם של הרי"ף ובעל העיטור נחשבו דור תחילת הראשונים ובהם הרמב"ם, רש"י רבינו גרשום, שכל אחד מהם פירש את הש"ס הבבלי. תקופת הראשונים החלה לפני כאלף ומאה שנה בשנת ארבעת אלפים שמונה מאות לבריאת העולם ונמשכה כארבע מאות ושבעים שנה. בין הראשונים היו גאוני עולם כהרמב"ם, רש"י, הערוך, הרשב"ם, רבינו בחיי, רבינו תם, הראבי"ה, הרד"ק, רבינו יונה גרונדי, הרמב"ן, רבינו פרץ, הריטב"א, הרא"ש הריב"ש ועוד.

לאחר תקופת הראשונים שהסתיימה לפני כחמש מאות שנה החלה תקופה האחרונים (מגירוש ספרד ועד היום הזה) ובה חיו גאוני עולם המעניקים את החמה בקומתם: הספורנו, האר"י הקדוש, הרמ"ק, הרמ"א, הרדב"ז, מרן השולחן ערוך, האלשיך הקדוש, המהר"ל מפראג, הב"ח והט"ז, רבי שלום שבזי, אור החיים הקדוש, הרמח"ל, הבעל שם טוב, רבי יהונתן אייבשיץ, היעב"ץ, הרש"ש הקדוש ועד גדולי עולם בדורות האחרונים כהבן איש חי, כף החיים, החזון איש, הסטייפלר ורבי יהודה צדקה זיע"א.

ועד שזכינו בדורינו למאור הגדול מרן פאר הדור והדרו, מופת השקדנים, עמוד ההוראה מרן הגר"ע יוסף שליט"א. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור

אתרי יהדו ת נוספים

מקורות תרגום סרטים בעברית נוספים

תרגום נוסף
מילון מורפיקס – תרגום לאנגלית ומאנגלית עברית – אבל מילים בודדות מורפיקס 2.0 עוד מקור שיעזור לך לתרגום  בעברית

.

תגים :מילות מפתח , תרגום עברית לאנגלית חינם , תרגום לאנגלית חינם , תרגום לאנגלית בחינם , תרגום מעברית לאנגלית חינם , תרגום מאנגלית חינם , תרגום משפטים מעברית לאנגלית חינם , תרגום טקסט מעברית לאנגלית חינם ,

HTML clipboard

תרגום עברי צרפתי חינם

ינואר 16, 2009

קבל תוכנה בחינם שמתרגמת תרגום עברי צרפתי – לחץ כאן וכנס ותראה את התוכנה שתתרגם לך בחינם תרגום עברי צרפתי לחץ כאן להורדה חינם

דבר תורה

נר בנימין על מסכת אבות

ברוך שומר הבטחתו לישראל ובכל צרתם לו צר, וישלח להם נגיד ושר, זרח אור לישרים. המאור הגדול לממשלת התורה, המנורה הטהורה זכה וברה מרנא ורבנא גאון עוזינו וצבי תפארתנו הראשון לציון מרן מלכא הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א יוסיף לו ה' ימים ושנים דשנים ורעננים, הקים עולה של תורה והדליק עצי המערכה להאיר אור ההלכה, בספריו המזהירים ומאירים לארץ ולדרים, ובשיעוריו ודרשותיו הן הן נוראותיו הוצק חן בשפתותיו. מאלף דעת לתועים, כי ביראתו את ה' דבריו נשמעים, ועושים פירות ופירי פירות לשעה ולדורות ברוך יוצר המאורות וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש, כי מימיו מן המקדש, וכולם אומרים מי יראנו הוד פניו לראות בהם אפי שכינתא ומי ישמעינו קולו הנורא כמשה מפי הגבורה, ואני תפילה לאל נורא עלילה לרחם על עם סגולה בחסד ובחמלה וישמור לנו את מורנו ורבינו אור עינינו ומאיר דרכנו, יאריך ה' ימיו ושנותיו בבריאות גופא ונהורא מעליא עד בוא גואל צדק ועד בכלל.